Offertförfrågan 
Lagkravsutbildning

Fallskydd
Grund

Arbete på höjd

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetstagaren ha den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsmiljölagen 1977:1160 3 kap. 3 §

I enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrift:
Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:3.

10 § Arbetsgivaren skall på förhand informera arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen skall skydd mot. Arbetsgivaren skall även ordna med instruktion och övning och, om det behövs , demonstrera hur utrustningen skall användas så att avsedd skyddseffekt uppnås.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat, utfärdas ett utbildningsintyg.

Utbildningsinnehåll:


  • Varför, var när och hur utrustningen ska användas

  • Vilken typ som kan användas

  • Normer och föreskrifter

  • Underhåll och kontroll

  • Förvaring

  • Risker och riskbedömning

  • Prova använda utrustning

  • Teoretiskt prov

Syfte och Målsättning


Att ge deltagarna kunskaper i att kunna använda utrustningen på ett korrekt och på ett säkert sätt. Fokus på utbildningen handlar om hur man använder fallskyddsutrustning på ett korrekt sätt, och vad man ska använd var.

Efter utbildningens slut och deltagarna har genomfört utbildningen med ett godkänt resultat, så utfärdas utbildningsintyget

Hur går det till?

Hos oss bokar ni grupp-utbildningar som utförs ute på plats hos ert företag, om ni inte har något annat önskemål.
Skicka in en offertförfrågan, så återkommer vi med ett prisförslag, när ni har godkänt offerten, så kommer vi överens om ett datum som passar.

  • Svenska, Engelska

Välkommen med er:

OFFERTFÖRFRÅGAN