Utbildningsförfrågan 
Försäkringskrav

Behörighets utbildning Brandfarliga arbeten

Utbildningen Brandfarliga Arbeten uppfyller försäkringsbolagens krav. Dessutom är utbildningen anpassad till olika branscher. De som går utbildningen får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag) och Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier) i samråd med Sveriges främsta experter på området.

Arbeten med risk för brand

En utbildning i Brandfarliga Arbeten ger det certifikat som försäkringsbolagen kräver för att få utföra ett tillfälligt arbete som kan medföra uppvärmning och risk för brand.

När ett arbete med risk för brand ska utföras ska det finnas en tillståndsansvarig som ska se till att ett särskilt tillstånd signeras av den som ska utföra arbetet samt eventuell brandvakt som ska bevaka arbetet. Samtliga ska ha ett giltigt certifikat som ska styrkas innan arbetet påbörjas.

Tillståndslistan är en checklista där man går igenom de säkerhetsregler som ska följas. Alla involverade i arbetet går igenom tillståndslistan och gör en riskbedömning av arbetet.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat, utfärdas ett Brandfarliga Arbeten certifikat som är giltigt i 5 år

UtbildningsInnehåll

 • Brandkunskap

 • Riskbedömning

 • Organisation och ansvar

 • Tillståndslistan

 • Förebyggande brandskydd

 • Släckredskap (Praktisk övning)

 • Säker gashantering

 • Att larma vid brand

 • Tätskiktsarbete

 • Lagar och försäkringsvillkor

 • Certifiering

Syfte och Målsättning

Att ge deltagarna kunskaper i att skapa en säker arbetsplats för att kunna förebygga brand. Oavsett vilken roll man har, tillståndsgivare, utförare eller brandvakt ska man ges dom kunskaper som krävs för att känna till, och kunna tillämpa säkerhets -reglerna.

Hur går det till?

Hos oss bokar ni grupp-utbildningar som utförs ute på plats hos ert företag, om ni inte har något annat önskemål.
Skicka in en offertförfrågan, så återkommer vi med ett prisförslag, när ni har godkänt offerten, så kommer vi överens om ett datum som passar.

 • Utbildningen går att få online

 • Svenska, Engelska

Välkommen med er:

UTBILDNINGSFÖRFRÅGAN